Povezave

Spletna stran Njegove svetosti XIV. Dalajlame: http://www.dalailama.com

ITSN (International Tibet Support Network) – mednarodna organizacija, ki združuje nacionalna “društva za podporo Tibetu”: http://www.tibetnetwork.org

Društvo AMCHI (Association Multidisciplinary Cultural and Humanitarian International) – humanitarno društvo, ki pomaga tudi Tibetancem, med drugim je vzpostavilo sistem sponzoriranja za kritje njihovih osnovnih potreb: http://www.amchi.org/index.php?newlang=slovenian

Zavod MIR (Mednarodni zavod MIR, za medkulturno izmenjavo in razvoj etičnih vrednot) – organizira delavnice in otroške tabore: http://www.zavod-mir.org/