DPT o kitajskem poseganju v svobodo izrazanja v Sloveniji

Pred kratkim so v Mestnem muzeju Ljubljana odprli razstavo o Budistični kongregaciji Dharmaling. Budizem je zgodovinsko povezan s Tibetom, posledično je z njim povezana tudi Budistična kongregacija Dharmaling, zlasti prek različnih humanitarnih projektov. Tako je v Mestnem muzeju razstavljena tudi tibetanska zastava, ki ponazarja omenjeno povezavo.

Navedeno samo po sebi ne bi smelo biti nič posebnega, sploh v demokratični drzavi, kakrsna je Republika Slovenija. Zato smo bili zelo presenečeni, ko smo izvedeli, da je Veleposlanistvo Ljudske Republike Kitajske zaradi razstavljene tibetanske zastave protestiralo pri slovenskem Ministrstvu za zunanje zadeve.

Nezaslisano je, da Kitajska, ki “slovi” po sistematičnem zatiranju človekovih pravic na svojem (in okupiranem tibetanskem) ozemlju, poskusa totalitarne metode udejanjati tudi v Evropski uniji.

Tibetanska zastava bo seveda ostala na razstavi, vse obiskovalce pa pozivamo, da svojo podporo svobodi izrazanja pokazejo tudi v knjigi vtisov. Poleg tega pričakujemo, da bodo slovenske oblasti ostro obsodile kitajske poskuse poseganja v naso suverenost.

To elektronsko sporočilo posilja slovensko Drustvo za podporo Tibetu (DPT), saj je med njegovimi člani tudi nekaj pripadnikov Budistične kongregacije Dharmaling. Slednja ne zeli imeti opravka s tovrstnim “politiziranjem”, DPT pa je bil ustanovljen ravno z namenom zavzemanja za pravice Tibetancev. Ob tem zelimo poudariti se, da je DPT razmeroma novo drustvo, ki ga ne gre zamenjevati z Dobrodelnim drustvom Tibet.

Več o razstavi: http://www.mestnimuzej.si/stran/index.php?mode=showevent&submode=singular&id=235